Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934. gada!

KĀ LTRK VAR PALĪDZĒT?

PAR LTRK

LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju biedrībām). Biedrības mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, nodrošinot tādus pakalpojumus kā:

- praktiskus seminārus un apmācības par aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbībā;
- ienākošās un izejošās biznesa vizītes, lai uzņēmēji uzsāktu vai nostiprinātu darbību eksporta tirgos;
- uzticamu šķīrējtiesu un mediāciju;
- biznesa vides pilnveidošanu un interešu pārstāvību.

Iegūsti jaunas zināšanas

Semināri, apmācības, biznesa forumi, konferences

Uzlabo Latvijas biznesa vidi

Uzņēmēju nozaru, interešu un reģionālās padomes

Saņem atbalstu eksportam

Biznesa vizītes, pārstāvji ārvalstīs, preču izcelsmes sertifikāti, ATA karnetes

Veido biznesa kontaktus

Kontaktbiržas, partneru semināri, neformālie pasākumi

Piedalies atlaižu programmā

“Biedrs-Biedram” un “Koppirkums”

Risini strīdus

Šķīrējtiesa, komercstrīdu mediācija

Piesakies uz individuālu tikšanos!

LTRK biedru interešu
pārstāvība valsts mērogā

Biedru problēmsituācija

2021.gada pavasarī LTRK veica tiesību aktu projektu monitoringu, kā laikā konstatēja, ka grozījumi plānoti Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi. LTRK vērsa biedru uzmanību uz plānotajām izmaiņām, aicinot biedrus izmantot iespēju un iesaistīties regulējuma pilnveidē. LTRK biedri vērsa uzmanību, ka esošais atliktā groza slieksnis 10 000 EUR ir pārāk zems, lai piegādātāji saņemtu izdevīgākas ražotāju cenas, līdz ar to speciālais darījums (atliktais grozs) no minētās summas nesasniedz savu mērķi – preces iegāde par iespējami izdevīgāko cenu. Līdz ar to pasūtījuma aizturēšana uz speciālā darījuma (atliktā groza) procesa laiku kļūst nelietderīga.

LTRK risinājums

LTRK Publisko iepirkumu likuma komiteja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādāja grozījumus minētajos noteikumos, paredzot, ka atliktā groza slieksnis precēm un pakalpojumiem tiek paaugstināts līdz 42 000 EUR. LTRK priekšlikums turpmāk ļaus piegādāt preces un pakalpojumus par iespējami izdevīgāko cenu, mazinās administratīvo slogu piegādātājiem un pasūtītājiem, kā arī veicinās konkurenci elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros.

Biedru atsauksmes

Aicinu ikvienu iesaistīties LTRK aktivitātēs, jo mūsu dalība Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā DELBI2, kā ietvaros tika rīkota biznesa vizīte uz Igauniju, lai piedalītos lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtika izstādē “Maamess”, vainagojās ar noslēgtu līgumu par produkcijas pārdošanu AS “Selver” tīklā. Pašreiz varam lepoties ar to, ka “Skrīveru saldumi” nopērkami arī kaimiņvalsts mazumtirdzniecības veikalos!
Mareks Romanovs​
SKRĪVERU SALDUMI
LTRK sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādāja grozījumus Energoefektivitātes likumā, kas pieļauj nodevas nepiemērošanu tiem uzņēmumiem, kam kavējums radies objektīvu iemeslu dēļ, paredzot nodevas atmaksu. Grozījumus Energoefektivitātes likumā apstiprināja Saeima.

Sintija Neile
TALSU TIPOGRĀFIJA

Vēlies saņemt padomu

eksporta vai lobija jautājumos?

LTRK biedri

0
Individuāli uzņēmumi
0
No uzņēmēju biedrībām
0
Biedru darbinieki (tūkstoši)
0
Biedru apgrozījums (miljardi)

Pievienojies ltrk

Kļūsti par daļu no Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības!

Kontaktinformācija

Biedrība:
“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Adrese:
Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts:
info@ltrk.lv

Tālrunis:
+371 67225595

Fakss:
+ 371 67820092

Reģistrācijas nr:
40003081501

Close Menu